perler for helter

Om du bruker mobiltelefon, hold telefonen sidelengs for best visning.

Perler for helter skal hjelpe syke barn til å vise verden hvor modig de er. Perlene synligjør usynlige sykdommer, gir barna eierskap og

mer kontroll over sin egen helse.

Perler for helter eies og driftes av Gerd-Anita Johannesdatter Berglund. Alt arbeid gjøres på frivillig basis og ved hjelp av innsamlede midler.